Ander woord voor opsommingNederlands) op mijnwoordenboek. Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een. Hier vind je synoniemen van het woord opsomming.

Ander woord voor opsomming

Onderstaande woorden hebben ongeveer dezelfde betekenis als het woord. Teken, meestal een dikke punt, aan het begin van een element in een opsomming. De vorm van de bullet is meestal een dicht zwart of open wit rondje, maar andere. Leesteken na een inleidende zin, woordgroep of woord 3.

Ander woord voor opsomming

De delen van de opsomming: gebruik van leestekens en hoofdletters. Omdat de kosten worden gedeeld, komt geld vrij voor andere zaken of kun je over een auto beschikken als een.

Het signaalwoord geeft zelf het verband aan. Wanneer dit niet zo is, schrijf dan nog een zin waarin je de andere. Let op signaalwoorden waarmee de auteur de structuur en gedachtegang aangeeft. Opsomming: ten eerste, en, eveneens, zowel. Conclusie: dus, aldus, concluderend. Signaalwoorden van opsomming: en, ook, daarnaast, bovendien, ten eerste, ten tweede. Dit is het Complete Synoniemen Woordenboek.

Ander woord voor opsomming

Als de delen van een opsomming uit één enkel woord of een klein. Na een dubbele punt komt meestal een opsomming, een uitleg of een citaat. Verbindingswoorden vormen het cement van je tekst. Met andere woorden: bij twijfel tussen punt of komma zet u ze allebei. Er is helaas geen mooier woord voor! Andere namen zijn: divisie, afbreekteken, koppelteken. Het wordt gebruikt om aan te geven dat een woord wordt afgebroken. In verslagen wordt vaak het streepje gebruikt om een opsomming aan te geven.

Je spreekt pas van een opsomming als er meer dan twee elementen zijn. Beste allemaal, Soms heb je twee woorden achter elkaar die. Maar als je het voor het een weglaat, en voor het ander niet, zul je toch aan het. Gebruik een komma tussen verschillende elementen in een opsomming. In andere Engelssprekende landen kun je het woord "and" echter wel gebruiken. Meestal zit er in de opsomming een climax (een in kracht toenemende rij) of een. De woorden zijn qua vorm en klank hetzelfde, maar hebben een andere. Uiteraard eindig je de zin gewoon met een punt of ander leesteken.

In een tekstdeel wordt een tegenstelling aangegeven met een ander tekstdeel. Frans, woorden in een betoog; opsomming in. De uitdrukking de suite betekent "de een na de ander, zonder onderbreking": il.