Competent in het samenwerken met de omgevingEr zijn 7 SBL-competenties voor een docent voortgezet onderwijs. In deze video wordt met voorbeelden het competent zijn in samenwerken met de omgeving besproken. Een leraar communiceert op een professionele manier met ouders en andere betrokkenen bij de vorming en.

Competent in het samenwerken met de omgeving

Meewerken aan een goede samenwerking van de school met andere instellingen, stage- en. Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit resultaat vanwege de robots. Onderwijs treedt ook buiten het schoolgebouw.

Ouders horen ook bij de omgeving.

Competent in het samenwerken met de omgeving

Deze competentie beschrijft het gewenste gedrag in de. Een school bestaat niet alleen uit docenten en de leerlingen. Ieder leerling komt op school vanuit een. Reflectie In de oriënterende fase van mijn praktijkonderzoek naar de leefstijl van eersteklassers heb ik. Ik als docent moet contacten onderhouden met de ouders of verzorgers van de leerlingen. De docent beroepsonderwijs in BVE moet contacten onderhouden met de ouders of verzorgers van de. Wanneer een docent competent is in het samenwerken met de omgeving, zorgt hij er voor dat hij contacten onderhoudt met de ouders of verzorgers van de.

Zorgen voor een veilige leeromgeving en bevorderen van persoonlijke, sociale en morele. De instructeur die competent is in het samenwerken met de omgeving kent de.

Competent in het samenwerken met de omgeving

Kennis hebben van de relaties binnen en buiten de school; Bijdragen aan externe contacten. Component in samenwerken met omgeving. Om tot een beter afstemming te komen van de vaardigheden die leerlingen leren en die ze nodig hebben in het bedrijfsleven, hebben wij een bijeenkomst. In de eerste twee bijeenkomsten van deze zesde module worden we door Angela, Wilma Willems en Toine Schuurkes geïnspireerd over het didactisch. Een startbekwaam leerkracht kan bijdragen aan het realiseren en het ontwikkelen van de samenwerkingsrelatie met mensen en instellingen in de omgeving. Vakinhoudelijke en didactische competentie 4 Organisatorische competentie 5 Samenwerken in een team 6 Samenwerken met de omgeving 7 Reflectie en.

Hij stimuleert de samenwerking met en tussen de leerlingen. Een goede leraar is competent in het samenwerken met de omgeving van de school. Hij kan op een professionele manier communiceren met ouders en andere. Ben ik competent in het samenwerken met de omgeving? Bovendien moet hij eraan meewerken dat de samenwerking van zijn school met andere. Welke betekenis heeft deze competentie in jouw beroepspraktijk?

De leraar die competent is op het gebied van samenwerken in de omgeving draagt bij aan.