Ecologisch wonenDe Culemborgse wijk Lanxmeer heeft zich ontwikkeld tot een stadswijk, die is gebouwd volgens de nieuwste ideeen over geïntegreerd ecologisch bouwen. Het moet de Tesla van het ecologisch wonen worden: ReGen Village.

Ecologisch wonen

Al snel bleek dat er veel meer mensen verlangden naar een andere manier van wonen en samenleven. Duurzame en zelfvoorzienende wijken, maar dan zonder het. Polderdrift is een woonvereniging in Arnhem, die veel aandacht heeft voor de menselijke maat en het milieu.

Ecologisch wonen

Hier kun je zien wie we zijn en maak je. De planvorming kwam tot stand op initiatief van.

CPO) ecowijk passief Wageningen Natura 2000 Sysselt Veluwe Wageningen energie. Zie voorbeeldproject De Buitenkans in Almere. Deze ecologische wijk wordt gedeeld door ruim 300 huishoudens die wonen combineren met werken, recreëren, drinkwater winning, voedsel. Groene Mient is een bewonersinitiatief dat een bijzonder sociaal ecologisch woonproject realiseert. We gaan een inspirerende woonvorm creëren voor op termijn 50-100 personen, met ecologische duurzame huizen en woonunits, diverse collectieve. Een van de eerste energie neutrale en ecologische woningen van Nederland staat in het Friese. Energie neutraal en ecologisch wonen. Bewoners uit heel Arnhem, inwoners uit de Randstad en overige geïnteresseerden in ecologisch wonen kwamen op de avond af.

Bij duurzaam bouwen is er ook aandacht voor mens en milieu. Lees wat duurzaam bouwen inhoudt op Rijksoverheid. Waar mogelijk passen we elementen toe en breiden het op die manier langzaam uit. In een huis dat inspeelt op de seizoenen? In dit interview verteld hij hoe hij ecologisch-wonen ziet en waar hij mee bezig is. Ecologisch wonen heeft toekomst, maar hoe ziet die toekomst er uit? Ook is hij opzoek naar mensen die hem hierin kunnen ondersteunen.

Gemeenschappelijk wonen, werken en leven op een ecologische wijze lijkt niet zo maar een trend te zijn, maar neemt inmiddels vaste vormen. Zowel in de ontwerpfase, de bouwfase en de gebruiksfase als bij de sloop richt men zich op. In het kader van het gemeenschapsproject Blumenthal is het drie verdiepingen tellende houten huis uit ecologisch bouw- en isolatiemateriaal tot stand. Wij bieden u altijd een duurzame. Een duurzaam energiezuinige woning is zo ecologisch mogelijk. Het is moeilijk om duurzaam bouwen en wonen concreet te definiëren.