Functie keelholteKeelholte, 5 cm lang conische holte, keel fibromusculaire is achter de neus en mondholte na het strottenhoofd. Daarom keelholte kan worden verdeeld in drie. Het is bij zoogdieren belangrijk dat de routes van de spijsvertering en de ademhaling elkaar niet kruisen.

Functie keelholte

De keelholte maakt deel uit van zowel het ademhalingsstelsel als van het maagdarmstelsel. Bronchiën De bloedvaten van de longen Functie van de bloedvaten van de. Keel (pharynx) – De keel wordt onderverdeeld in drie delen.

In het bovenste deel is het slijmvlies gelijk aan dat van de luchtwegen, ten behoeve van de.

Functie keelholte

De functie van de keel is het mogelijk maken van eten, drinken, praten of zingen. Het eten en praten tegelijk wordt geremd en voorkomt verslikken. Lees hier de begrijpelijke uitleg over mond, zoals: de anatomie, de ligging, de functie en de werking van mond. Het ademhalingsstelsel bestaat uit mondholte, keelholte (farynx), neusholte. Het strottenhoofd (de larynx) ligt onder de keelholte en vormt de ingang van de luchtpijp. Het lichaam bezit een uitgebreid systeem om infecties te bestrijden, het zogenaamde lymfkliersysteem.

De overgang van mond en neus naar de keel bevat, als een soort ring, veel van dit lymfklierweefsel. Wat zijn de “amandelen” en wat is hun functie? Deze beweging leidt ertoe dat het voedsel in de keelholte wordt geduwd.

Functie keelholte

In de keelholte zitten de luchtpijp, slokdarm en het strotklepje. Deze ligt op de overgang van de keelholte en de luchtpijp (fig. 20.2).

De slokdarm ligt achter de luchtpijp. De belangrijkste functie van het strottenhoofd is de. Wat is de functie van onze mond, keel en hals? Met uw mond kunt u eten en spreken. Doordat u uw tong, lippen, wangspieren en gebit laat samenwerken kunt u. Vrijwel alle tumoren in de mond- of keelholte ontstaan in het slijmvlies.