Gemeenschappelijke weideWeide met nagras (1); Weide met vruchtbomen (1); Weide van een dorp (1); Weide voor gemeenschappelijk gebr. We hebben geen cryptogrammen gevonden; Weet je een puzzelwoord bij de cryptische omschrijving `gemeenschappelijke weide`? Gemeenschappelijk stuk grond met weide functie in het zandlandschap.

Gemeenschappelijke weide

Een meent of mient is een term die vroeger gebruikt werd voor een onverdeelde gemeenschappelijke weide, meest als onderdeel van een gemeynt of marke. Buurschappen konden gemeenschappelijke markengronden bezitten of beheren. Het tweede geval – gemeenschappelijke weiden – komt veelvuldig voor. In 1836 en in 1843 werden de gemeenschappelijke gronden verdeeld over de.

Gemeenschappelijke weide

Schaar, Het aantal koeien dat men op de gemeenschappelijke weide mocht. Het compascuum (soms: compascuüm) betekent gemeenschappelijke weide of meent en beslaat het gebied globaal gelegen tussen Ter Apel en Zwartemeer. In het algemeen het recht van weide, voor één koe in een gemeenschappelijke weide, geen vaste maat. Dit gebruik kwam men in de 17e eeuw vooral tegen in. Vergelijkbare woorden die betrekking hebben op het woord gemeenschappelijke weide zijn: meent. Je mocht dan tegen betaling koeien weiden op de gemeenschappelijke weide van de Grootburgerij.

Het burgerrecht hield in dat je recht op. Daar dan fomtijds eenige boeren, of veehoeders, gemeenschappelijk eene weide in huur hebben, heeft dit aanleiding gegeven tot eene zoogenaamde. Mooi landschap met gemeenschappelijke weide-gras met pluimen geblazen door de wind in de zomer in de Karpaten, Oekraïne, in een.

Gemeenschappelijke weide

Harvey wijst erop, dat in de metafoor van de schapen op de gemeenschappelijke weide alle aandacht uitgaat naar die weide, terwijl het hart van het probleem. Landluijden gedwongen, tot gemeenschappelijke verdeediging. Dorp een oopen en gemeenschappelijke Weide te bezorgen. Wat zou het opleveren als we er een mient (gemeenschappelijke grond) van. Aandeel in een gemeenschappelijke weide, de verdeling of splitsing van een.

Zowel de boerderij als het omliggende land is in niemands bezit. Vee kon grazen in gemeenschappelijke weiden in en rondom het dorp, maar door de voortschrijdende groei werd steeds meer weiland verkocht of geruild om. Meent betekent “gemeenschappelijke weide”. Emmer-Compascuum (Latijn: com.pas.cu.um, meervoud: compascua, gemeenschappelijke weide) is een dorp gelegen in de gemeente Emmen, provincie. Al onze weiden zijn voorzien van automatische drinkbakken die op de vaste.