Hoofdletter na puntkomma opsommingElk onderdeel van de opsomming begint met een hoofdletter en eindigt met een punt (of vraagteken). De delen van de opsomming: gebruik van leestekens en hoofdletters. Ja, als er na de dubbele punt een citaat volgt of als er een opsomming volgt van.

Hoofdletter na puntkomma opsomming

Een citaat na een dubbele punt begint altijd met een hoofdletter, bijvoorbeeld:. Na een dubbele punt komt meestal een opsomming, een uitleg of een citaat. Het eerste woord na de dubbele punt krijgt meestal geen hoofdletter.

Opsommingen onder elkaar met een puntkomma (;) op het einde.

Hoofdletter na puntkomma opsomming

In dit geval begint elk opsommingsdeel met een hoofdletter. Wanneer schrijf je een hoofdletter na een dubbele punt? Als de delen van een puntsgewijze opsomming zinsdelen zijn, schrijft u ze met een kleine letter en zet u een puntkomma na elk deel en een punt na het laatste. De aanloopzin van een opsomming begint altijd met een hoofdletter en eindigt met een dubbele punt. Elk deel begint dan met een kleine letter en eindigt met een puntkomma. Na de dubbele punt volgt een kleine letter.

Nnamen van bevolkingsgroepen krijgen ook een hoofdletter als de naam. Er werd van alles verkocht: stoelen, tafels, kleden enzovoort. In het algemeen begint de tekst na een dubbele punt met een kleine letter, maar er.

Hoofdletter na puntkomma opsomming

Gebruik een dubbele punt om een opsomming, verklaring, toelichting of. Schrijf alleen een hoofdletter als na het leesteken een eigennaam of een geciteerde. Dit zijn de leestekens: apostrof, komma, punt, puntkomma, dubbele punt.

In zin 2 zijn de komma voor en na aldus de voorzitter grammaticaal niet nodig. Delen:Hoofdletters op de juiste manier gebruikenLeestekens aan het einde van. Zet een komma na het laatste woord voor een citaat dat geïntroduceerd wordt door. Zie punt 4 voor het gebruik van een hoofdletter na een dubbelpunt. Ook opsommingen, speciale vermeldingen en verklaringen kunnen ingeleid worden door een zin die met een duppelpunt begrensd wordt. Dit geldt bij een geciteerde zin of een naam met een hoofdletter, zoals een persoonsnaam of land. Kortom, er moet een zelfstandige zin volgen ná de puntkomma.

Dat is jammer, want de puntkomma biedt je kansen om je tekst net iets duidelijker en mooier te. Maar bestaan de delen van de opsomming uit meer- dere woorden, dan. Ik lees verschillende regels over het gebruik van een hoofdletter na een. Bedenk wel dat een dubbele punt en een puntkomma nooit in elkaars plaats. De puntkomma scheidt en verbindt twee zinnen die nauw met elkaar. We gebruiken geen hoofdletter als de opsomming in een doorlopende zin plaatsvindt. Zie Taaladvies: er staat enkel een hoofdletter als er na de dubbele punt een citaat volgt of als er een opsomming volgt van volledige zinnen.

Je ziet, achter deze ogenschijnlijk simpele opsomming met vier bullets gaat.