Reflecteren op eigen handelenHet is juist belangrijk het beoordelen (evalueren) van je eigen handelen uit te. Door zelfreflectie kun je stilstaan bij je eigen handelen en dit kritisch onderzoeken. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten in je persoonlijkheid, in je gedrag en de.

Reflecteren op eigen handelen

Hoe je met zelfreflectie inzicht krijgt in je eigen gedragspatronen. Wij definiëren reflectie, in navolging van Korthagen (1992, pag. 117), als het overdenken en kritisch beschouwen van het eigen handelen, voelen en denken in. Door reflecteren vergroot je je zelfkennis, ben je bewuster van emoties op.

Reflectie op het handelen vergroot het inzicht in eigen gedrag.

Reflecteren op eigen handelen

Het doel van reflecteren is om je bewust te worden van je eigen handelen en gedrag, teneinde het persoonlijke professioneel handelen te. Dat is dan ook het doel van een reflectieverslag. Met het begrip reflecteren wordt bedoeld het terugkijken op je eigen handelen. Zelfreflectie kun je toepassen op alle gebieden van je leven en op alle situaties waar je mee te. Kijk nu eens wat beter naar je eigen gedrag in de situatie. Bij reflecteren onderzoek je je manier van handelen, maar ook hoe je. Bij supervisie reflecteren professionals op het eigen functioneren in de beroepsrol.

Het spiraalmodel van Korthagen is een systeem waarbij je structureel en systematisch terug kunt kijken op het eigen handelen. Om steeds te blijven leren, is het immers noodzakelijk om je eigen rol in je.

Reflecteren op eigen handelen

Naast deze vormen van reflectie die het handelen meer aan de. Sprookjes reflectie: een speelse vorm om je eigen verhaal te beschrijven; Online. Het kritisch kijken naar uw handelen, houding en motivatie wordt daarmee een. VERSCHIL EVALUEREN EN REFLECTEREN.

Effectiever leidinggeven door reflecteren op eigen handelen. Met de case-methodiek van Argyris reflecteer je op je eigen bijdrage aan het. Met eenvoudige werkvormen reflecteren op je eigen handelen en als team. Een reflectieverslag is een verslag waarin je zo eerlijk mogelijk probeert aan te. Met reflecteren vergroot u het inzicht in uzelf waardoor u uw eigen gedrag – indien. U kunt hierdoor tot een ander inzicht komen en leren over uw handelen.