Submucosa betekenisDit is de buitenste laag van de maag en deze bestaat uit. Betekenis van submucosa: sub- + slijmvlies submucosa (meervoud submucosas) (anatomie) Een laag van bindweefsel onder een slijmvlies. Translation and Meaning of submucosa, Definition of Word submucosa in Almaany Online Dictionary of English-Dutch. Mucosa (het slijmvlies); Submucosa (bindweefsellaag); Muscularis externa (spierlaag); Serosa (peritoneum en bindweefsel). De muscularis propria omringt de submucosa. Nederlands, submucosa; submucous. Op deze website helpen we je graag met de betekenis van alle Engelse woorden.

Submucosa betekenis

Ook met de betekenis van submucosa.

Weefsel van de submucosa en het gladde spierweefsel van de. Cavitas dentis pul paris (tandholte) Submucosa Radix dentis (tandwortel) Processus. Hieronder worden de meest gebruikte termen en de betekenis ervan. Tumoren die de submucosa hebben geïnvadeerd worden geclassificeerd als stadium T1. Omdat Ta en T1 tumoren nog kunnen worden. Er zijn 1 audio stem, 1 tekst en fonetiek gevonden voor uitspraken voor submucosa. In de tela submucosa of bindweefsellaag bevinden zich bloedvaten, lymfvaten, klieren en zenuwvlechten.

De wanden van de holle organen van het lichaam bestaan uit 4 lagen: mucosa, submucosa, muscularis externa en adventitia of serosa.

Submucosa betekenis

Deze tunica muscularis – een dubbele. Met de betekenis van plica mucosa helpen we je ook graag. De betekenis voor de klinische praktijk is door epidemiologisch onderzoek. Worden afwijkingen van enige betekenis gevonden, dan is herhaling van de. Steatorroe van enige betekenis en van langere duur gaat na verloop van tijd. Divertikels van het colon zijn eigenlijk pseudodivertikels, waarbij de mucosa, submucosa en serosa door de spierwand aan de mesenteriale zijde van de darm. Aan deze indeling kan prognostische betekenis wordt ontleend (tabel 11.3.1).

T2 ingroei in de muscularis propria of in de subserosa T3 ingroei. Esophageal submucosa: the watershed for esophageal cancer. Er zijn geen cysten aanwezig in de submucosa, een typische bevinding bij colitis. De klinische betekenis van de afwijkingen bij het defecogram zijn echter niet.