Vervolging betekenisSynoniemen: continueren doorgaan voortzetten Tegenstelling: kappenhem a. Hieronder vind je 6 betekenissen van het woord vervolging. Je kunt ook zelf een definitie van vervolging.

Vervolging betekenis

Je hebt gezocht op het woord: vervolgen. De officier van justitie besluit vervolgens wel of niet te vervolgen. Bij vervolging doet de rechter een uitspraak (vonnis). In het strafrecht geldt dat de verdachte.

Vervolging betekenis

Een van de eerste taken die ik kreeg toebedeeld, bestond uit een stapeltje verzoeken van leden uit Italië, of van hun advocaten, betreffende hun bezorgdheid. Wie beslist er of een zaak vervolgd of geseponeerd wordt?

Welke soorten sepots worden gebruikt? Wie kan protest aantekenen tegen een sepot en hoe werkt. Strafvervolging wordt geregeld in het Wetboek van Strafvordering dat is ingevoerd in 1926. Een strafrechtelijk onderzoek valt uiteen in twee fasen:. Artikel 12 procedure (afdwingen strafvervolging). Als de politie of het OM besluit om na een strafrechtelijk onderzoek een verdachte niet te vervolgen, heet dat.

De andere betekenis, ontleend aan de christelijke theologie en het streven naar.

Vervolging betekenis

In deze laatste betekenis is vervolging al in de Bijbel te vinden. Hoofdstuk 1, De strafvordering l, Algemene beginselen A. STRAFVORDERING EN VERVOLGING In de brede betekenis verwijst de term strafvordering naar het. Ketter in zijn specifieke betekenis is een aanduiding voor een aanhanger van een. Ontslag van alle rechtsvervolging (ovar) betekent in het strafrecht dat de rechter besluit dat een verdachte niet veroordeeld kan worden, hoewel het ten laste. Een toegepast sepot door het OM is geen vervolging, maar conform de beginselen van goede procesorde (specifiek: het vertrouwensbeginsel) mag het OM na.

Bij een sepotbeslissing wordt besloten om uw strafzaak terzijde te leggen en u dus niet verder te vervolgen. Wanneer wordt je strafrechtelijk vervolgt en wanneer civielrechtelijk. Onder vervolging (criminal charge) in de zin van art. EVRM heeft een autonome betekenis, wat inhoudt dat staten op nationaal niveau de toepasselijkheid. Over de betekenis van ‘vervolgen’, zie. Vervolging van christenen is het volgen of opzoeken van christenen met het oogmerk hen te straffen.

Het OM is de enige instantie in Nederland belast met de opsporing en vervolging van strafbare feiten.