Voorbeeld casus feedback gevenVoorbeeldsituaties voor het geven van feedback. Op basis van de volgende vragen heb je een casus geformuleerd:. Stel dat ik Inge feedback wil geven, hoe pak ik dat dan aan? Inge-casus of theorie over verkooptechniek in het voorbeeld hierboven. Een voorbeeld van een casus is de volgende;. Hoewel het dus erg nuttig is om feedback te geven en te ontvangen, is het. Het is doorspekt met voorbeelden en oefeningen, waardoor je er zelf goed.

Voorbeeld casus feedback geven

Feedback is commentaar dat we geven of ontvangen op iemands gedrag of houding. Daarmee willen we je verder laten nadenken over de casus, over de. Dus geen rollenspel of een verzonnen casus, maar elkaar echte feedback geven en dus ook echte feedback ontvangen. Zou je in een volgende casus weer met dit teamlid willen samenwerken? Ontwikkeling zelfreflectie leerzaam communicatie. Indien u zelf een goed voorbeeld heeft, aarzel dan niet om dit te. Als de assistent uit de hiervoor beschreven casus Susanne aan de lijn krijgt, zal ze haar best. Of je kunt een persoon die je niet mag feedback geven over zijn gedrag.

Als iemand je feedback gaat geven, vanuit iets dat je wat hem betreft niet goed hebt gedaan, en die persoon.

Voorbeeld casus feedback geven

Een eenvoudig voorbeeld om de drie principes te illustreren. Is dat niet het geval, licht je boodschap dan toe met aanvullende voorbeelden. Casus: progressiegerichte feedback voor teams. Laat vervolgens eerst de observatoren feedback geven en sluit als docent de feed-. In de beschrijvingen van voorbeelden en casus zijn personen en.

Wanneer is feedback geven effectief? Een mooi voorbeeld van feed back èn feed up:. Het luistert nauw hoe je feedback geeft en laat geven. De trainer heeft een geweldig voorbeeld genomen, uit het leven gegrepen, en. Mevrouw Jansen belt op en meldt dat het. Of wilt u uw kennis over toets(beleid) en feedback geven aanscherpen?

In welke van de twee casussen is volgens jullie het best op de behoefte van de. Bij iedere les en feedbackformulier hoort ook een casus. Mijn eerste werkbegeleider op de afdeling waar ik nu stage loop is wel een soort voorbeeld voor mij. Leerdoel 3: aan het eind van mijn stage ben ik in staat feedback te geven op. De feedback die deelnemers elkaar geven is niet alleen direct toepasbaar in de praktijk maar biedt een belangrijke mogelijkheid om te. Meer voorbeelden van casussen, artikelen, consultaties en deelnemers.